stickertoyou.com

stickertoyou.com

แนวทางการ Design : #Color blocking

แนวทางการ Design : #Color blocking

การอออกแบบสไตล์ Color blocking เป็นการออกแบบโดยใช้สีที่มีขั้วตรงกันข้ามมาตัดกัน ทำให้งานออกแบบที่ได้จะมีสีสันที่แปลกตาอาจมีการตัดขอบตรงของสีที่เลือกใช้ ซึ่งทำให้เกิด กริดและเส้นตัดกันอาจจะออกแบบให้เป็นภาพตัดปะที่ดูไม่สม่ำเสมอของรอยต่อสีหรือไม่สมดุล กัน จนทำให้เห็นเป็นคลื่นและมีรอยหยักตรงบริเวณที่มีการตัดกันของสีที่ใช้ในการออกแบบการออกแบบสไตล์นี้อาจจะใช้สีที่มีโทนร้อนอย่างเช่น สีชมพู (Hot pink) สีเหลืองอ๋อย สีส้มแดง ซึ่ง เป็นสีโทนร้อนและความสดอยู่ในระดับเดียวกันมาอยู่รวมกันในฉลากเดียวกันงานออกแบบสไตล์นี้เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคหลากหลายและยังดึงดูดความน่าสนใจใน การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้ดีอีกด้วยการออกแบบ  #Color blocking Style...

แนวทางการ Design : #Minimal

แนวทางการ Design : #Minimal

การอออกแบบสไตล์ Minimal นิยมออกแบบกันอย่างแพร่หลาย มักมีคำจำกัดความว่า “Less is More” นั่นคือน้อยแต่มาก ความหมายของคำว่า “มาก” ในที่นี่คือให้ความรู้สึกที่มากและตอบสนองวิธีแห่งความสุขได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยจะมีความชัดเจนในเรื่องของความเรียบง่าย และตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป ทำให้งานออกแบบสไตล์นี้เหลือแต่ความจำเป็นจริงๆของแบรนด์สินค้าเท่านั้นที่ต้องการจะสื่อสารกับผู้บริโภค งานออกแบบสไตล์นี้จึงค่อนข้างมีความตรงไปตรงมา เรียบง่าย และชัดเจน หากเป็นสินค้าเกี่ยวกับเด็กการออกแบบสไตล์นี้อาจจะไม่สื่อถึงความเป็นเด็กได้ชัดเจนเท่าที่ควร การออกแบบ Minimal...

สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า สติ๊กเกอร์ PP

Promotion สติ๊กเกอร์ PP 20 ตารางเมตร แถม 6 ตารางเมตร

คุณสมบัติสติ๊กเกอร์ *สามารถเปียกหรือโดนน้ำได้ 100% มีความเหนียวทนต่อการฉีกขาด มีความเหนียวทนต่อการฉีกขาด  สามารถเปียกหรือโดนน้ำได้ 100% สติ๊กเกอร์ชนิดนี้มีความเรียบเนียนและสวยงามกว่าสติ๊กเกอร์กระดาษ และยังสามารถทนความร้อนได้ถึง 80 -90 องศา 3.1.1 สติ๊กเกอร์ PP ขาวขุ่น = จะมีเนื้อสัมผัสที่มีความมัน และเงา 3.1.2 สติ๊กเกอร์...

สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า สติ๊กเกอร์ PP

Promotion สติ๊กเกอร์ PP 15 ตารางเมตร แถม 4 ตารางเมตร

คุณสมบัติสติ๊กเกอร์ *สามารถเปียกหรือโดนน้ำได้ 100% มีความเหนียวทนต่อการฉีกขาด มีความเหนียวทนต่อการฉีกขาด  สามารถเปียกหรือโดนน้ำได้ 100% สติ๊กเกอร์ชนิดนี้มีความเรียบเนียนและสวยงามกว่าสติ๊กเกอร์กระดาษ และยังสามารถทนความร้อนได้ถึง 80 -90 องศา 3.1.1 สติ๊กเกอร์ PP ขาวขุ่น = จะมีเนื้อสัมผัสที่มีความมัน และเงา 3.1.2 สติ๊กเกอร์...

Page 6 of 16 1 5 6 7 16