stickertoyou.com

stickertoyou.com

แนวทางการ Design : #Minimal

แนวทางการ Design : #Minimal

การอออกแบบสไตล์ Minimal นิยมออกแบบกันอย่างแพร่หลาย มักมีคำจำกัดความว่า “Less is More” นั่นคือน้อยแต่มาก ความหมายของคำว่า “มาก” ในที่นี่คือให้ความรู้สึกที่มากและตอบสนองวิธีแห่งความสุขได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยจะมีความชัดเจนในเรื่องของความเรียบง่าย และตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป ทำให้งานออกแบบสไตล์นี้เหลือแต่ความจำเป็นจริงๆของแบรนด์สินค้าเท่านั้นที่ต้องการจะสื่อสารกับผู้บริโภค งานออกแบบสไตล์นี้จึงค่อนข้างมีความตรงไปตรงมา เรียบง่าย และชัดเจน หากเป็นสินค้าเกี่ยวกับเด็กการออกแบบสไตล์นี้อาจจะไม่สื่อถึงความเป็นเด็กได้ชัดเจนเท่าที่ควร การออกแบบ Minimal...

Page 1 of 12 1 2 12